sexta-feira, 29 de maio de 2009

DOMINGO DE PENTECOSTES


Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia:
et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis,
allelúia, allelúia, allelúia.
Sap. 1, 7